asertywny

Przekłady

asertywny

(asɛrtɨvnɨ)
przymiotnik
stanowczy postawa asertywna