aspołeczny

Przekłady

aspołeczny

(aspɔwɛʧnɨ)
przymiotnik
egoistyczny aspołeczne zachowanie