astronom

Przekłady

astronom

astronomerastrónomoastronomoAstronomастроном天文学者天文学家astronoomαστρονόμοςastrônomoastronomастрономastronomastronom天文學家 (astrɔnɔm)
rzeczownik męski
specjalista od astronomii