ateistyczny

Przekłady

ateistyczny

atheistisch (atɛistɨʧnɨ)
przymiotnik
bezwyznaniowy ateistyczne poglądy