atramentowy

Przekłady

atramentowy

(atramɛntɔvɨ)
przymiotnik
dotyczący atramentu drukarka atramentowa