autorytet

Przekłady

autorytet

Autoritätauthorityавторитетviranomainenorgánautoriteitорганautorità权威權威سلطةmyndighedautoridadeαρχήautoridad (awtɔrɨtɛt)
rzeczownik męski
1. ogólne poważanie, szacunek cieszyć się autorytetem mieć autorytet
2. osoba ciesząca się szczególnym poważaniem To największy autorytet w tej dziedzinie.