ból pleców

Przekłady

ból pleców

bolesti v zádech

ból pleców

rygsmerter

ból pleców

Rückenschmerzen

ból pleców

back pain, backache

ból pleców

dolor de espalda

ból pleców

selkäkipu, selkäsärky

ból pleców

mal de dos

ból pleców

bol u leđima

ból pleców

mal di schiena

ból pleców

腰痛

ból pleców

요통

ból pleców

rugpijn

ból pleców

ryggsmerter

ból pleców

dor nas costas

ból pleców

ryggont, ryggvärk

ból pleców

ปวดหลัง, อาการปวดหลัง

ból pleców

sırt ağrısı

ból pleców

chứng đau lưng, sự đau lưng

ból pleców

背疼, 背痛