błagalny

Przekłady

błagalny

inständig

błagalny

appealing