błyskowy

Przekłady

błyskowy

(bwɨskɔvɨ)
przymiotnik
flesz w aparacie fotograficznym