badawczy

Przekłady

badawczy

Research研究ForskningVýzkumricercaForschungמחקרέρευνα研究Tutkimus研究investigaciónonderzoek (badafʧɨ)
przymiotnik
1. (o wzroku) bardzo uważny, przenikliwy badawcze spojrzenie
2. dotyczący badań naukowych stacja badawcza