bezzębny

(skierowano z bezzebny)
Przekłady

bezzębny

toothless (bɛzzɛmbnɨ)
przymiotnik
niemający zębów bezzębny starzec