bilans

Przekłady

bilans

баланс (bilans)
rzeczownik męski
1. stan przedsiębiorstwa sporządzić bilans
2. podsumowanie, rezultat tragiczny bilans katastrofy