bo

Przekłady

bo

da, denn, weilγιατί, επειδήcar, comme, parce quebecauseperché ()
spójnik
1. ponieważ Nie przyjdę, bo mam dużo pracy.
2. w przeciwnym razie Idź już, bo się spóźnisz.