brudzić

Przekłady

brudzić

(bruʥiʨ)
czasownik przechodni
zanieczyszczać, robić nieporządek Uważaj, nie brudź szyb.