centrala

Przekłady

centrala

Hauptsitzsede (ʦɛntrala)
rzeczownik żeński
1. główny zarząd centrala handlowa
2.