centymetr

Przekłady

centymetr

centimetre, centimeterсантиметрcentimetro, cmسَنْتِيمِتْرcentimetrcentimeterZentimeterεκατοστόcentímetrosenttimetricentimètrecentimetarセンチメートル센티미터centimetercentimetercentímetrocentimeterเซนติเมตรsantimetrecentimet厘米 (ʦɛntɨmɛtr)
rzeczownik męski
1. jednostka długości dwa centymetry szerokości skrócić o centymetr
miara powierzchni
miara powierzchni
2. znany miara krawiecka zmierzyć długość centymetrem