charyzmatyczny

Przekłady

charyzmatyczny

(xarɨzmatɨʧnɨ)
przymiotnik
literacki wyjątkowy, wybitny charyzmatyczny przywódca