chemik

Przekłady

chemik

Chemikerchemik (xɛmik)
rzeczownik męski
specjalista od chemii Jej mąż jest chemikiem.