chroniczny

Przekłady

chroniczny

慢性kroniskkroniskcronicaเรื้อรังchronic만성chronickáchronischecrónicachronische慢性 (xrɔɲiʧnɨ)
przymiotnik
przewlekły, ciągły katar chroniczny Cierpię na chroniczny brak czasu.