ci

Przekłady

ci

theseessi, loro (ʨi)
zaimek
1. forma od "ty" Zrobię ci herbaty. ty
2. forma od "ten" Dokąd idą ci ludzie? ci, co mieszkają w mieście ten