ciszej

Przekłady

ciszej

(ʨiʃɛj)
przysłówek
stopień wyższy od "cicho" Czy możesz mówić trochę ciszej? Tutaj jestr trochę ciszej. cicho