cudzołóstwo

Przekłady

cudzołóstwo

Ehebruch

cudzołóstwo

adultery