czasopismo

Przekłady

czasopismo

magazinerevueperiodico, rivistaMagazinrevistaนิตยสาร잡지списаниежурнал雜誌revistaمجلةMagazine雑誌杂志magazineπεριοδικόמגזין (ʧasɔpismɔ)
rzeczownik nijaki
pismo, periodyk czasopismo naukowe