czterdziesty

Przekłady

czterdziesty

(ʧtɛrʥɛstɨ)
liczebnik
liczba porządkowa czterdzieste urodziny Otwórzcie książki na stronie czterdziestej.