czteroboczny

Przekłady

czteroboczny

quadrilateral