czwartorzędowy

Przekłady

czwartorzędowy

quaternary