czworonóg

Przekłady

czworonóg

quadrúpede

czworonóg

quadruped