dęty

Wyszukiwania podobne do dęty: instrumenty dęte drewniane, puzon
Przekłady

dęty

(dɛntɨ)
przymiotnik
instrumenty muzyczne
orkiestra złożona z instrumentów dętych