dżuma

Przekłady

dżuma

Pest

dżuma

plague

dżuma

peste

dżuma

peste