definicja

Przekłady

definicja

ορισμόςتَعْرِيفdefinicedefinitionDefinitiondefinitiondefiniciónmääritelmädéfinitiondefinicijadefinizione定義정의definitiedefinisjondefiniçãoопределение, дефиницияdefinitionคำจำกัดความtanımđịnh nghĩa定义הגדרה定義определение (dɛfiɲiʦja)
rzeczownik żeński
objaśnienie znaczenia wyrazu podać definicję słowa "banan"