definiować

(skierowano z definiowac)
Przekłady

definiować

abgrenzendefiniëren定义להגדירdefineกำหนดتعريفdefinovat정의definir定義определитьопределятdefinir (dɛfiɲɔvaʨ)
czasownik przechodni
objaśniać znaczenie wyrazu Mój słownik nie definiuje tego terminu.