deklaracja

Przekłady

deklaracja

декларация宣言声明declaração선언DeclarationErklæringδήλωσηverklaring聲明الإعلانdichiarazioneErklärungДекларацияdeclaraciónFörklaring (dɛklaraʦja)
rzeczownik żeński
1. publiczne oświadczenie złożyć deklarację
2. formularz podatkowy wypełnić deklarację podatkową