dekoder

Przekłady

dekoder

解码器解碼器디코더Decoderdekodérdekoderдекодерdecoderdecoderдекодерデコーダמפענחdecodificador (dɛkɔdɛr)
rzeczownik męski
techniczny urządzenie do dekodowania dekodery cyfrowe