dęty

(skierowano z dety)
Przekłady

dęty

(dɛntɨ)
przymiotnik
instrumenty muzyczne
orkiestra złożona z instrumentów dętych