doczesny

Przekłady

doczesny

weltlich

doczesny

terrestre