dopełniacz

(skierowano z dopelniacz)
Wyszukiwania podobne do dopelniacz: biernik, miejscownik, narzednik
Przekłady

dopełniacz

Genitivgenitive, genitive casegenitivogenitivo (dɔpɛwɲaʧ)
rzeczownik męski
gramatyka drugi przypadek deklinacji rzeczownik w dopełniaczu