dopuścić się

Przekłady

dopuścić się

(dɔpuɕʨiʨ ɕɛ)
czasownik zwrotny perfektywny
zrobić coś złego dopuścić się przestępstwa