doręczyć

Przekłady

doręczyć

(dɔrɛnʧɨʨ)
czasownik przechodni perfektywny
oficjalny dostarczyć, przynieść doręczyć komuś list