dowódca

Przekłady

dowódca

comandanteقائدcomandante사령관Commander指揮官CommanderKomentaja指挥官Commander (dɔvutʦa)
rzeczownik męski
przywódca wojskowy, komendant dowódca armii