dowództwo

(skierowano z dowodztwo)
Przekłady

dowództwo

(dɔvuʦtfɔ)
rzeczownik nijaki
władza wojskowa, kierownictwo objąć dowództwo
pod kierownictwem grupa pod dowództwem generała X.