duplikat

Przekłady

duplikat

Duplikatduplikat (duplikat)
rzeczownik męski
kopia, drugi egzemplarz Wydano mi duplikat prawa jazdy.