dwuznaczność

Przekłady

dwuznaczność

ambiguityambiguitàあいまいさtvetydighetMehrdeutigkeittvetydighedambigüedad (dvuznaʧnɔɕʨ)
rzeczownik żeński
niejasność unikać dwuznaczności