dyslektyk

Przekłady

dyslektyk

dyslektik

dyslektyk

dyslektiker

dyslektyk

Legastheniker

dyslektyk

dyslexic

dyslektyk

disléxico

dyslektyk

dyslektikko

dyslektyk

dyslexique

dyslektyk

disleksičar

dyslektyk

dislessico

dyslektyk

失読症の人

dyslektyk

난독증 환자

dyslektyk

dyslektiker

dyslektyk

disléxico

dyslektyk

dyslektiker

dyslektyk

ผู้ที่ท่องอ่านเขียนลำบาก

dyslektyk

disleksik

dyslektyk

người mắc bệnh khó đọc