dyspozycja

Wyszukiwania podobne do dyspozycja: sankcja
Przekłady

dyspozycja

dispozicedisposizionedispositionالتصرفDispositiondispositiondispositiondisposición (dɨspzɨʦja)
rzeczownik żeński
polecenie, nakaz wydać dyspozycje
być gotowym do zrobienia czegoś dla kogoś Jestem do pańskiej dyspozycji.
dysponować kimśczymś Masz do dyspozycji cały dom.