działanie

Przekłady

działanie

action, act, activity, operationعَمَلِيَةٌ, فِعْل, نَشَاطakce, aktivita, opatřeníaktivitet, handling, operationAktivität, Handlung, Unternehmenδράση, δραστηριότητα, επιχείρησηacción, actividad, operaciónhanke, teko, toimintaaction, activité, opérationdjelatnost, postupak, radnjaattività, azione, operazione作業, 活動작전, 활동actie, activiteit, operatieaktivitet, handling, virksomhetação, atividade, funcionamento, operaçãoдействие, деятельность, операцияaktivitet, åtgärd, funktionการกระทำ, การดำเนินการ, กิจกรรมetkinlik, eylem, operasyonhành động, hoạt động行动, 实施, 活动行動действие (ʥawaɲɛ)
rzeczownik nijaki
1. czynność, akcja działania na rzecz ekologii
2. wpływ, oddziaływanie
Jestem przekonana o skutecznym działaniu tego kremu do rąk.
3. operacja matematyczna wykonać działanie Dodawanie i odejmowanie to działania matematyczne.