dziennie

Przekłady

dziennie

(ʥɛɲɲɛ)
przysłówek
na dzień, w ciągu dnia trzy razy dziennie Pracuję osiem godzin dziennie.