dziewięćset

Przekłady

dziewięćset

εννιακόσιαnine hundredдевятьсотдеветстотинyhdeksänsataani hundredenovecientosdevět setתשע מאותnovecentos (ʥɛvjɛɲʨsɛt)
liczebnik
liczebnik oznaczający liczbę 900 dziewięćset złotych tysiąc dziewięćset