eksperyment

Przekłady

eksperyment

Experimentتـَجْرِبَةpokuseksperimentπείραμαexperimentexperimentokoeexpérienceeksperimentesperimento実験실험experimenteksperimentexperiência, experimentoэкспериментexperimentการทดลองdeneythí nghiệm实验實驗הניסויексперимент (ɛkspɛrɨmɛnt)
rzeczownik męski
1. pierwsza próba przeprowadzić eksperyment
2. doświadczenie w laboratorium przeprowadzać eksperymenty na zwierzętach