elita

Przekłady

elita

精英eliteeliteeliteEliteelitaελίτエリートЕлитeliteالنخبةהאליטהelite엘리트精英 (ɛlita)
rzeczownik żeński
czołówka, grupa uprzywilejowana elita umysłowa kraju