emigrant

Przekłady

emigrant

(ɛmigrant) męski

emigrantka

emigrantемигрантemigrantEmigrant (ɛmigrantka) żeński
rzeczownik
uchodźca emigranci polityczni